Przedszkole terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem Warszawa Białołęka

+48 737 164 711

SZKOŁA

+48 737 164 783

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Przedszkole

Przedszkole

Zapraszamy do Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start” dzieci  z diagnozą autyzmu / Z. Aspergera, od 2,5 r.ż. do 7 r.ż., które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.)

Działamy codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00, przez cały rok, z wyjątkiem przerwy zimowej (2 tygodnie ferii zimowych dla woj. mazowieckiego) oraz wakacyjnej (2 tygodnie przerwy w sierpniu).

Nasze grupy liczą 4 dzieci, którymi terapeutycznie i edukacyjnie na stałe opiekuje się po 2 terapeutów – nauczycieli. Dodatkowo w porozumieniu z nauczycielami, z dziećmi pracują fizjoterapeuta / terapeuta SI, logopeda, dogoterapeuta, zarówno na zajęciach indywidualnych jak i grupowych.

Czas trwania zajęć jest dostosowany indywidualnie do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka.

Plan dnia jest bardzo ważny w codziennej organizacji placówkitworzy swojego rodzaju przewidywalną strukturę, w której dzieci czują się bezpiecznie. Oczywiście, nasz plan dnia to nie sztywny grafik „od do”, taki sam dla każdego dziecka. Może się różnić w zależności od grupy dzieci, w odpowiedzi na potrzeby i możliwości danego dziecka.

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci korzystają z planów dnia, planów na zajęcia, planów aktywności czyli wizualnej podpowiedzi/ informowania dziecka o kolejnych działaniach/aktywnościach.

Naszym nadrzędnym celem jest spójne działanie na wszystkich zajęciach, w których uczestniczy dziecko, wspierając jego rozwój komunikacyjny, społeczny, poznawczy, emocjonalny i ruchowy.

Jednocześnie pokazujemy naszym przedszkolakom świat, ten świat, który na co dzień ich otacza a czasami tak trudno być im jego częścią: odwiedzamy teatr, kino, zoo, jeździmy autobusami i metrem, karmimy zwierzęta, gotujemy, zapraszamy do siebie różnych gości.

Namiastkę tego co robimy, niech zobrazują zdjęcia z prowadzonych terapii i aktywności. Nasze działania dokumentujemy na stronie Facebooka Dobrego Startu – https://www.facebook.com/DobryStartPrzedszkoleiSzkola/, na którą serdecznie Państwa zapraszamy.

Adaptacja – czyli pierwsze dni w przedszkolu.

Pierwszy tydzień pobytu w przedszkolu jest czasem adaptacji dla dziecka ale również jego rodzica, który oddaje swoją pociechę pod opiekę innych osób. Warto aby rodzic miał przekonanie, że jego dziecko jest w dobrych rękach!

Proponujemy, aby w pierwszym tygodniu dziecko korzystało z przedszkola w zdecydowanie krótszym czasie a rodzic w razie potrzeby był obecny w przedszkolu razem z dzieckiem. Z każdym dniem tygodnia adaptacyjnego, czas pobytu dziecka w przedszkolu jest wydłużany.

Czasami jednak tydzień adaptacji, to zbyt krótki czas, albo stają na drodze różne problemy, które powodują dodatkowy stres, negatywne emocje u dziecka. Nic na siłę! W takich sytuacjach, indywidualnie ustalamy plan adaptacji.

Oddziały przedszkolne

ul. Internetowa 33,
03-290 Warszawa

Szkoła

ul. Odkryta 1A,
03-140 Warszawa

Telefon

Przedszkole: +48 737 164 783
Szkoła: +48 737 164 711

Livekid
Livekid