Przedszkole terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem Warszawa Białołęka

+48 737 164 711

SZKOŁA

+48 737 164 783

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rekrutacja

Zapisy i czesne

Wstępne zapisy przyjmujemy w formie e-maila lub telefonicznie, prosząc jednocześnie o skany dokumentacji terapeutycznej dziecka:

  • orzeczenia o kształceniu specjalnym, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 
  • aktualnej (lub ostatniej posiadanej) dokumentacji diagnostyczno-terapeutycznej dziecka, która odzwierciedla poziom funkcjonowania dziecka, uwzględnia jego potrzeby terapeutyczne
  • innej dokumentacji, którą rodzice dziecka uznają za stosowną nam przedstawić.

 

Zespół nauczycieli i terapeutów, na podstawie przedstawionej nam dokumentacji oraz po spotkaniu – konsultacji z rodzicami i dzieckiem, podejmie wspólnie z rodzicami decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola.

 

Rodzic wnosi jednorazową opłatę wpisową w kwocie 600 zł, która obejmuje opłaty manipulacyjne, ubezpieczenie, rezerwację miejsca oraz indywidualną diagnozę aktualnych potrzeb terapeutycznych dziecka. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług przedszkola.

 

Rodzic może wybrać kilka wariantów terapeutycznych w naszym przedszkolu:

  • godz. 8:00 – 13:00 – czesne miesięczne 450 zł, szczególnie polecamy ten wariant dzieciom najmłodszym, dopiero rozpoczynającym przygodę z przedszkolem i intensywną terapią
  • w godz. 8:00 – 14:30 – czesne miesięczne 600 zł 
  • w godz. 8:00 – 14:30 – czesne miesięczne 1000 zł, wariant ze zwiększoną ilością indywidualnych zajęć terapeutycznych 
  • w godz. 8:00 – 16:00 – czesne miesięczne 1200 zł, wariant ze zwiększoną ilością indywidualnych zajęć terapeutycznych 

Plan zajęć terapeutycznych jest dostosowywany do potrzeb dziecka i jego możliwości oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka. Jest modyfikowany w zależności od postępów dziecka w danym obszarze. 

 

W sprawie szczegółowej oferty terapeutycznej prosimy o kontakt z p. Bernadettą Czubacką – Misterek – tel. 737 164 783, e-mail: b.czubacka.misterek@przedszkole-dobrystart.pl  

 

Wyżywienie – 14 zł, jest dodatkowo płatne, obejmuje posiłki: zupa, II danie, podwieczorek. Wyżywienie może uwzględniać alergie czy nietolerancje pokarmowe dziecka. Wtedy stawka żywieniowa np. za dietę bezglutenową ustalana jest indywidualnie.

Opłata za wyżywienie dziecka jest zwracana w przypadku nieobecności dziecka, gdy rodzic poinformował o jego nieobecności do godz. 8:30 danego dnia.  

 

Na życzenie Rodzica wystawiamy faktury za pobyt dziecka w przedszkolu.  

Istnieje możliwość finansowania pobytu i zajęć dziecka w naszym przedszkolu przez fundacje, stowarzyszenia czy inne podmioty, na podstawie wystawionej przez nas faktury.

Oddziały przedszkolne

ul. Internetowa 33,
03-290 Warszawa

Szkoła

ul. Odkryta 1A,
03-140 Warszawa

Telefon

Przedszkole: +48 737 164 783
Szkoła: +48 737 164 711

Livekid
Livekid