Przedszkole terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem Warszawa Białołęka

+48 737 164 711

SZKOŁA

+48 737 164 783

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rodo

Rodo

Uprzejmie informujemy, że Dobry Start sp. z o.o., dawniej Centrum Wspierania Rozwoju „Dobry Start” Małgorzata Przycka, ul. Internetowa 33, 03 – 290 Warszawa jest organem prowadzącym Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Dobry Start” z oddziałami przedszkolnymi i przetwarza dane pozyskane w ramach procesu rekrutacji, edukacji i terapii uczniów oraz w ramach rekrutacji i zatrudnienia pracowników, które (na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwana RODO), mają charakter danych osobowych. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Realizując w/w obowiązek, informujemy, że Administratorem przekazywanych nam danych osobowych jest Dobry Start sp. z o.o., dawniej Centrum Wspierania Rozwoju „Dobry Start” Małgorzata Przycka ul. Internetowa 33, 03 – 290 Warszawa.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na edukacji i terapii dzieci i młodzieży oraz procesie zatrudniania pracowników.

 

Dane przetwarzane są w zakresie w jakim zostały udostępnione Dobry Start sp. z o.o., dawniej Centrum Wspierania Rozwoju „Dobry Start” Małgorzata Przycka ul. Internetowa 33, 03 – 290 Warszawa.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z Administratorem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się:

– pisemnie na adres: Dobry Start sp. z o.o. ul. Internetowa 33, 03 – 290 Warszawa.

– poprzez e’mail na adres: rodo@przedszkole-dobrystart.pl

 

Administrator nie sprzedaje pozyskanych danych osobowych ani nie przekazuje ich osobom nieupoważnionym do wglądu.  

 

Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

Oddziały przedszkolne

ul. Internetowa 33,
03-290 Warszawa

Szkoła

ul. Odkryta 1A,
03-140 Warszawa

Telefon

Przedszkole: +48 737 164 783
Szkoła: +48 737 164 711

Livekid
Livekid