Przedszkole terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem Warszawa Białołęka

+48 737 164 711

SZKOŁA

+48 737 164 783

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Rekrutacja

Zapisy i czesne

Bardzo miło nam poinformować, że uruchomiliśmy rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do klas:

klasa I :

  • dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

klasa II:  

  •  dla uczniów z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Serdecznie zapraszamy również Rodziców i Dzieci spoza naszego przedszkola, na spotkania konsultacyjne, których celem jest:

  • poznanie dziecka i jego historii uczenia, potencjału rozwojowego ale też trudności w codziennym funkcjonowaniu, w tym zapoznanie się z orzeczeniem o potrzebie kształcenia na czas szkoły (jeśli dziecko już je posiada),
  • rozmowa z rodzicami i wzajemne poznanie,
  • przeanalizowanie czy posiadamy miejsce w odpowiednej dla dziecka klasie.

Wymogiem formalnym w zapisaniu dziecka do szkoły jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na czas edukacji szkolnej.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają podopieczni Przedszkola Terapeutycznego „Dobry Start”.

Opłaty:

Jednorazowa opłata wpisowa: 600 zł

Jednorazowa opłata wpisowa: 400 zł – dla dzieci kończących Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start”.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usług szkoły.

Czesne miesięczne: 1000 zł  – w godz. 8:00 – 13:00

W ramach czesnego zapewniamy realizację postawy programowej – obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Czesne miesięczne: 1400 zł – w godz. 8:00 – 16.00

W ramach czesnego zapewniamy realizację postawy programowej – obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia w ramach świetlicy terapeutycznej.

Na życzenie Rodzica wystawiamy faktury Vat.  Istnieje możliwość finansowania pobytu i zajęć dziecka w szkole przez fundacje, stowarzyszenia czy inne podmioty, na podstawie wystawionej przez nas faktury.

Oddziały przedszkolne

ul. Internetowa 33,
03-290 Warszawa

Szkoła

ul. Odkryta 1A,
03-140 Warszawa

Telefon

Przedszkole: +48 737 164 783
Szkoła: +48 737 164 711

Livekid
Livekid