Przedszkole terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem Warszawa Białołęka

+48 737 164 711

SZKOŁA

+48 737 164 783

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

WWR

WWR

W naszym przedszkolu prowadzimy bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Państwa dziecko nie musi być naszym przedszkolakiem, aby korzystać z potrzebnej terapii. Zajęcia WWR są otwarte dla wszystkich – po wcześniejszym umówieniu i przekazaniu nam stosownej specjalistycznej opinii, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

W Dobrym Starcie, dziecko może korzystać z WWR również w ramach programu „Za życiem” – nawet do 20 bezpłatnych zajęć terapeutycznych w miesiącu z różnymi specjalistami! To bardzo duże wsparcie i możliwość ćwiczenia wielu umiejętności w rożnych obszarach rozwojowych. Więcej o tym programie  tutaj.

Jednocześnie, korzystając z ww. zajęć, Państwa dziecko może również uczestniczyć w terapii WWR, w ramach przedszkola czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszym przedszkolu, zapewniamy bezpłatnie 4 zajęcia terapeutyczne (50 min.) w miesiącu, z wybranym specjalistą.

Drogi Rodzicu, jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku intensywne wsparcie terapeutyczne, zapraszamy do Dobrego Startu!

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

 

Wczesne wspomaganie rozwoju to wsparcie dzieci z niepełnosprawnością i zagrożonych niepełnosprawnością, w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. W naszej placówce prowadzimy terapię dzieci w wieku od 2 roku życia do momentu osiągnięcia dojrzałości szkolnej (pójścia do I klasy szkoły podstawowej). WWR bazuje na zintegrowanych działaniach terapeutycznych z wykorzystaniem sprawdzonych metod. Dzięki temu możliwe jest zniwelowanie różnic rozwojowych i prawidłowe przygotowanie dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Wczesne wspomaganie rozwoju jest wskazane szczególnie u dzieci z:

  • z zaburzeniami rozwojowymi
  • z zespołami genetycznymi
  • z autyzmem,
  • z niepełnosprawnością ruchową,
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z zaburzeniami zachowania

 

WWR – oferta przedszkola „Dobry Start”

Nasza oferta indywidualnych, bezpłatnych zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka obejmuje:

– terapię psychologiczną

– terapię pedagogiczną

– terapię logopedyczną

– fizjoterapię (rehabilitację ruchową)

– terapię integracji sensorycznej i terapię ręki

Warunkiem korzystania z zajęć jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zajęcia WWR prowadzą wykwalifikowani terapeuci z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Dzięki temu, że terapia prowadzona jest indywidualnie, możemy dostosować jej tempo i program do potrzeb dziecka, co pozwala uzyskać widoczne efekty terapii.

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 737 164 711 oraz 737 164 783. Zapraszamy do kontaktu 🙂

Oddziały przedszkolne

ul. Internetowa 33,
03-290 Warszawa

Szkoła

ul. Odkryta 1A,
03-140 Warszawa

Telefon

Przedszkole: +48 737 164 783
Szkoła: +48 737 164 711

Livekid
Livekid