Przedszkole terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem Warszawa Białołęka

+48 737 164 711

SZKOŁA

+48 737 164 783

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Trening jedzenia

Trening jedzenia

Autyzm wiąże się z różnorodnymi zachowaniami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie. Każde dziecko dotknięte tym zaburzeniem jest inne, jednak wybiórczość związana z jedzeniem oraz brak umiejętności odpowiedniego zachowania się podczas posiłków to częsta cecha wspólna osób ze spektrum autyzmu. Dlatego wskazane są zajęcia obejmujące trening jedzenia. Współpraca wykwalifikowanych terapeutów pomoże rozszerzyć gamę potraw akceptowanych przez dziecko, nauczyć je samodzielności przy jedzeniu czy zasad kulturalnego zachowania, co skutkuje lepszym przygotowaniem do życia.  

Na czym polega trening jedzenia?

Trening jedzenia to ważne narzędzie w terapii dzieci z autyzmem. Jak dowodzą badania, ponad 50% dzieci z autyzmem posiada zaburzenia karmienia, wybiórczość jedzeniową. Trening jedzenia jest prowadzony z wykorzystaniem terapii behawioralnej (Stosowana Analiza Zachowania). W przedszkolu „Dobry Start”, trening jedzenia jest częścią codziennego procesu terapeutyczno-edukacyjnego. Dzięki małej liczebności grup, terapeuci mają czas, by indywidualnie pracować z wymagającym treningu dzieckiem, pomagając mu w przezwyciężeniu trudności.   Bardzo ważna jest również ścisła współpraca z rodzicami w zakresie realizowania zaleceń terapeutycznych w środowisku domowym. Jeśli Państwa dziecko chce jeść tylko określone pokarmy (w konkretnym rodzaju, kolorze, konsystencji, określonego kształtu), ma bardzo specyficzne wymagania dotyczące sposobu ich podawania, ma odruchy wymiotne podczas posiłku, wypluwa większość jedzenia, nie odczuwa łaknienia lub przedstawia inne problemy związane z odżywianiem, trening jedzenia jest dla niego. Autyzm może powodować różne trudności w tym obszarze, które jednak da się zniwelować dzięki odpowiedniej terapii. Kluczem jest konsekwencja i cierpliwość, dlatego warto prowadzić trening zarówno w domu, przedszkolu/szkole, gdzie dziecko spędza znaczną część dnia.   Trening jedzenia prowadzimy w przedszkolu dla naszych podopiecznych jak również dla dzieci, które nie uczęszczają do Dobrego Startu a potrzebują zdecydowanego wsparcia w zakresie problemów żywieniowych.   W zakresie treningu jedzenia prowadzone są działania obejmujące pracę nad:
  • poszerzaniem repertuaru żywieniowego,
  • akceptowaniem różnorodnych form podawania posiłków (konsystencji),
  • samodzielnym jedzeniem,
  • spokojnym przyjmowaniem jedzenia.
W przypadku naszych przedszkolaków trening jedzenia jest w ramach oferty przedszkola i naszej codziennej pracy.   Jesli chodzi o dzieci, które nie uczęszczają do Dobrego Startu, trening jedzenia obejmuje:
  • min. 1 konsultację logopedyczną (50 minut)
  • min. 10 godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem (na terenie przedszkola) i udzielanie rodzicom konkretnych informacji bezpośrednio po sesji z dzieckiem,
  • min. 2 konsultacje z rodzicami (60 min)
  • opracowanie programu do pracy w domu
Każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia, więc powyższe założenia są dopasowywane do potrzeb danego dziecka i rodziców.  

Trening jedzenia dla dzieci z autyzmem – Warszawa

Przedszkole specjalneszkoła terapeutyczna „Dobry Start” w Warszawie integrują nowoczesne metody terapeutyczne ze standardowym programem nauczania, zapewniając dzieciom ze spektrum autyzmu zrównoważony rozwój w tempie dostosowanym do ich możliwości. Odpowiednie warunki i wykwalifikowana kadra pozwalają na uzyskanie zauważalnych postępów, zapewniając jednocześnie dzieciom o szczególnych potrzebach niezbędny komfort. Zachęcamy do kontaktu, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat treningu jedzenia lub naszej pozostałej oferty  

Oddziały przedszkolne

ul. Internetowa 33,
03-290 Warszawa

Szkoła

ul. Odkryta 1A,
03-140 Warszawa

Telefon

Przedszkole: +48 737 164 783
Szkoła: +48 737 164 711

Livekid
Livekid