Przedszkole terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, z autyzmem Warszawa Białołęka

+48 737 164 711

SZKOŁA

+48 737 164 783

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Za życiem OKRO

Za życiem OKRO

Miło nam poinformować, że nasza placówka „Dobry Start” we współpracy z Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym, funkcjonującym przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” w Warszawie, uruchamia na 2021r. bezpłatne zajęcia terapeutyczne wczesnego wspomagania rozwoju w ramach programu „Za życiem”.

Dla kogo zajęcia w Dobrym Starcie – zapraszamy dzieci w wieku od 2 r.ż  do czasu podjęcia nauki w szkole, posiadające opinię o potrzebie WWRD (wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka), zamieszkujące na terenie Warszawy.

Zakres i rodzaj zajęć – dziecko może korzystać maks. z 5 bezpłatnych zajęć terapeutycznych w tygodniu. Rodzaje terapii i ich wymiar przydzielane są w zależności od potrzeb i trudności dziecka, w ramach konsultacji z Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym przy poradni „TOP”.

Dostępne terapie to:

  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia psychologiczna
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia integracji sensorycznej
  • Fizjoterapia

Dodatkowe informacje i zapisy

Zajęcia prowadzone są w placówce przy ul. Odkrytej 1A lok. 2A II piętro – zapraszamy do kontaktu z p. Marią Tomczyk pod adresem email: m.tomczyk@szkola-dobrystart.pl lub tel. nr 737 164 711, w godz. 10:00 – 15:00.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że korzystanie z zajęć terapeutycznych w ramach programu „Za życiem” nie wyklucza możliwości jednoczesnego korzystania z dotychczasowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD), realizowanych w placówkach oświatowych.

Oddziały przedszkolne

ul. Internetowa 33,
03-290 Warszawa

Szkoła

ul. Odkryta 1A,
03-140 Warszawa

Telefon

Przedszkole: +48 737 164 783
Szkoła: +48 737 164 711